Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Prachuapkhirikhan Provincail Office Of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
t4

พิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2563

พิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2563

          เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563  เวลา 09.30 น. นายธีรพันธ์ นันทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนายนิทัศน์  จันทร์ทอง 
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เข้าร่วมพิธีรับมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม
อาคารชาเลนเจอร์ ชั้น 1 อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

           จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2563 ประเภทพัฒนาการบริการ ผลงานประจวบคีรีขันธ์ไร้ถังขยะ โดยมีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรขันธ์เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบผลงาน

แกลเลอรี่