Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Prachuap Khiri Khan

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
t4

สำรวจพื้นที่ปลูกต้นไม้และปล่อยปลา พื้นที่ อ.สามร้อยยอด

สำรวจพื้นที่ปลูกต้นไม้และปล่อยปลา พื้นที่ อ.สามร้อยยอด

เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2563  นางจิรัฎฐ์  ปรานต์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ ทสม.พื้นที่อำเภอสามร้อยยอด ลงสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปล่อยปลา

ภายใต้กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แกลเลอรี่