Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Prachuap Khiri Khan

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
t4

ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติจังหวัด (คทช.)

ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติจังหวัด (คทช.)

   วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติจังหวัด (คทช.) ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสิงขร ชั้น 3

ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายธีรพันธ์ นันทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน

 

แกลเลอรี่