Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Prachuapkhirikhan Provincail Office Of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
t4

สภากาแฟรักษ์โลกรักษ์สิ่งแวดล้อม

สภากาแฟรักษ์โลกรักษ์สิ่งแวดล้อม
                    เมื่อวันพุธที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 07.30 น.   หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการสภากาแฟ "รักษ์โลกรักษ์สิ่งแวดล้อม” ณ สถานีวนวัฒนวิจัยประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้มีการพบปะหารือข้อราชการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นไปพร้อมกับการรับประทานอาหาร หรือน้ำชา กาแฟ โดยมีนายพัลลภ สิงหเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธาน
 

 

แกลเลอรี่