Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Prachuapkhirikhan Provincail Office Of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
t4

ประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี 2562และพิธีมอบของเสียอันตรายจากชุมชนและกำจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาล

ประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี 2562และพิธีมอบของเสียอันตรายจากชุมชนและกำจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี 2562และพิธีมอบของเสียอันตรายจากชุมชนและกำจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาล วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมประจวบสามอ่าว อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

 

แกลเลอรี่