Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Prachuapkhirikhan Provincail Office Of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
t4

โครงการวางปะการังเทียมด้วยลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล

โครงการวางปะการังเทียมด้วยลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ กฟผ.  สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (สบทช.ที่ 3) กิจกรรมโครงการจัดวางปะการังเทียมด้วยลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล ณ บริเวณเกาะเหลื่อม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

แกลเลอรี่