Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Prachuapkhirikhan Provincail Office Of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
t4

พิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน

พิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน
          วันที่ 29  เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เข้าร่วมพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน (ต้นรวงผึ้ง) ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประทานให้แก่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562  ปลูกโดย ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

แกลเลอรี่