Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Prachuapkhirikhan Provincail Office Of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
t4

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดประชุม คทช.ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมเกาะหลัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดประชุม คทช.ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมเกาะหลัก ชั้น 5 
ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

          เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (คทช.)ครั้งที่ 1/2560  ณ ห้องประชุมเกาะหลัก ชั้น 5 โดยมี ดร.พัลลภ สิงหเสนี รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน

 

 

แกลเลอรี่