Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Prachuapkhirikhan Provincail Office Of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
t4

ร่วมออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่

ร่วมออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ส่วนทรัพยากรน้ำ ได้ร่วมออกหน่วยจังหวัดเครื่องที่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจงานให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ตำบลเขาแดง อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์