Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Prachuapkhirikhan Provincail Office Of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
t4

ยกเว้นค่าบริการหรือค่าตอบแทนในการเข้าไปในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าให้แก่ผู้สูงอายุ

ยกเว้นค่าบริการหรือค่าตอบแทนในการเข้าไปในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าให้แก่ผู้สูงอายุ

รมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีประกาศยกเว้นค่าบริการหรือค่าตอบแทนในการเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ให้แก่ผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับโอกาสในการเข้าไปศึกษาธรรมชาติในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ

CCF25019_0003

ขนาดไฟล์:0.88 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 14 ครั้ง