Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Prachuapkhirikhan Provincail Office Of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
t4

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเอกชนเพาะชำกล้าไม้ สำหรับแจกจ่าย จำนวน 250,000 กล้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความประสงค์จะจ้างเอกชนเพาะชำกล้าไม้ สำหรับแจกจ่าย จำนวน 250,000 กล้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน 

 

เอกสารแนบ

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ขนาดไฟล์:1.07 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 32 ครั้ง

เอกสารประกวดราคาจ้าง

ขนาดไฟล์:4.75 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 32 ครั้ง

ขอบเขตของงาน TOR

ขนาดไฟล์:1.42 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 40 ครั้ง

ราคากลาง

ขนาดไฟล์:0.27 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 32 ครั้ง