Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Prachuapkhirikhan Provincail Office Of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
t4

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณี และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

เอกสารแนบ

Doc5

ขนาดไฟล์:0.23 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 32 ครั้ง