Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Prachuapkhirikhan Provincail Office Of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
t4

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณี และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

เอกสารแนบ

CCI18018

ขนาดไฟล์:0.32 Mb | ประเภทไฟล์: .jpg | ดาวน์โหลด: 16 ครั้ง