Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Prachuapkhirikhan Provincail Office Of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
t4

โครงการจัดหาและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โดยชุมชนมีส่วนร่วม

โครงการจัดหาและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โดยชุมชนมีส่วนร่วม

เมื่อวันที่ 6 ต.ค.60 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เข้าร่วมโครงการจัดหาและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โดยชุมชนมีส่วนร่วม ณ บริเวณท่าน้ำวัดท่ามะนาว หมู่ 2 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์