Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Prachuapkhirikhan Provincail Office Of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
t4

สัมมนาประชาสัมพันธ์โครงการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สัมมนาประชาสัมพันธ์โครงการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เมื่อบ่ายวันที่ 1 ต.ค.2561 ส่วนสิ่งแวดล้อมได้จัดสัมมนาประชาสัมพันธ์โครงการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีชุมชนเสนอให้มีการจัดนิทรรศการสาธิตการจัดการขยะ ตลาดนัดสีเขียว  ที่ถนนวัฒนธรรมสู้ศึก และถนนคนเดิน เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนไร้ถังขยะต่อไปให้รับรู้และให้ความร่วมมือมากขึ้น