Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Prachuapkhirikhan Provincail Office Of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
t4

รายงานประจำปี 2560

รายงานประจำปี 2560

รายงานประจำปี 2560 ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

เอกสารแนบ

ปกหน้ารายงานประจำปี 2560

ขนาดไฟล์:0.27 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 32 ครั้ง

คำนำ

ขนาดไฟล์:0.06 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 32 ครั้ง

สารบัญ

ขนาดไฟล์:0.08 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 32 ครั้ง

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับสำนักงาน

ขนาดไฟล์:1.17 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 40 ครั้ง

ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ

ขนาดไฟล์:14.05 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 34 ครั้ง

ส่วนที่ 3 ภารกิจที่ดำเนินการร่วมกับจังหวัด หรือ ตามนโยบายรัฐบาล

ขนาดไฟล์:5.28 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 32 ครั้ง

ปกส่วนอำนวยการ

ขนาดไฟล์:0.32 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 32 ครั้ง

ปกส่วนสิ่งแวดล้อม

ขนาดไฟล์:0.21 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 32 ครั้ง

ปกส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

ขนาดไฟล์:0.34 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 32 ครั้ง

ปกส่วนทรัพยากรน้ำ

ขนาดไฟล์:0.22 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 32 ครั้ง