Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Prachuapkhirikhan Provincail Office Of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
t5

เอกสารดาวน์โหลด

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

9 ต.ค. 63

แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (จากรายงาน ทส.๒)2563

ประเภทไฟล์: .xlsx ขนาดไฟล์ : 0.59 Mb ดาวน์โหลด: 3023 ครั้ง
21 ก.ย. 63

ฐานข้อมูลพรรณไม้ 2563

2 มิ.ย. 63

แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการทำงานขอระบบบำบัดน้ำเสีย (จากรายงาน ทส.2) 2563

ประเภทไฟล์: .xlsx ขนาดไฟล์ : 0.59 Mb ดาวน์โหลด: 3023 ครั้ง
12 พ.ย. 62

ข้อมูลขยะตั้งต้นปี 2560

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.89 Mb ดาวน์โหลด: 3024 ครั้ง
12 พ.ย. 62

แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (จากรายงาน ทส.๒) ปี 2562

ประเภทไฟล์: .xlsx ขนาดไฟล์ : 0.56 Mb ดาวน์โหลด: 3024 ครั้ง
2 ก.ค. 62

แบบรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ตามโครงการทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2562

ประเภทไฟล์: .xlsx ขนาดไฟล์ : 0.10 Mb ดาวน์โหลด: 3025 ครั้ง
13 มิ.ย. 60

แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ในพื้นที่ของท่าน

จำนวนทั้งหมด 7 รายการ
1