Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Provincial Office of Natural Resources and Environment Prachuap Khiri Khan

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
t5

เอกสารดาวน์โหลด

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

24 มี.ค. 64

นบ./21 แบบฟอร์มคำขอแก้ใขใบอนุญาต

24 มี.ค. 64

นบ./16 คำขอรับใบแทน

24 มี.ค. 64

นบ.2 แบบฟอร์มคำขอต่ออายุ

24 มี.ค. 64

นบ.1 แบบฟอร์มคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือใช้น้ำบาดาล

24 มี.ค. 64

แบบ ลช.9 ใบแทนใบอนุญาตให้มี ผลิต หรือนำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์

24 มี.ค. 64

แบบ ลช.1 ใบอนุญาตขอมีเลื่อยโซ่ยนต์

24 มี.ค. 64

ใบสมัครสมาชิก ทสม.

11 ม.ค. 64

แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (จากรายงาน ทส.๒) (ต.ค.63-พ.ย.63)

ประเภทไฟล์: .xlsx ขนาดไฟล์ : 0.60 Mb ดาวน์โหลด: 3497 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 14 รายการ
1 2