Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Prachuapkhirikhan Provincail Office Of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
t3

ส่วนยุทธศาสตร์

ส่วนยุทธศาสตร์

 

นางเนาวรัตน์  สายชุ่มอินทร์

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

 

นายอธิภัทร  ธนศิวาพล  

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 

นางสาวพัชริน  ปานอ่วม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ